برنامه تقدیر و سپاس

برنامه تقدیر و سپاس

Posted by admin1 | July 29, 2018 | News

برنامه تقدیر و سپاس از رویا سادات در تالار سینمایی دکتورعنایت الله شهرانی، دانشکدهبر هنرهای زیبای دانشگاه کابل با ابتکار آمریت دیپارتمنت سینما و همکاری، انستیتوت فرانسه در کابل، گویته انستیتوت المان، افغان فیلم، اکادمی علوم سینمایی و نمارسانه با گردانندگی ممنون مقصودی و با سخنراني دو ستان فرهيخته ابراهيم هوتك رييس گويته انيستيتوت، آقاي حميدالله فاروقي رييس دانشگاه كابل، آقاي پرتو نادري شاعر نويسنده و پژوهشگر، سميع الله نبي پور آمر ديپارتمنت سينما، داكتر سيما سمر رييس كميسيون مستقل حقوق بشر، عزيز دلدار نويسنده و كارگردان و استاد ديپارتمنت سينما، جوانشير حيدري رييس اتحاديه ي سينما گران.
برگزار گرديد.
خانه ي فلم رويا از حضور اشتراك كننده هاي گرامي، سخنرانان محترم، برگزار كننده ها، از ابوالفضل وارسته، استادان دانشگاه محصلين گرامي، خانم بصيره نبي پور براي تهيه تنديس ويژه، و دوستان عاليقدري كه خاطرات شانرا در تالار در مورد فلم هاي رويا سادات بيان كردند خانم زهره یوسف مشاور مطبوعاتی بانو نخست کشور، پوهنیارعبدالحق حقجو استاد دیپارتمنت سینما، خانم فرزانه نوابی هنر پيشه و سید شکیب موسوی تهيه كننده اجرايي فيلم.
صميمانه تشكر و قدرداني مي كنند.
تصاوير از اسد اختري، بشير ستايش و حميد ماندگار

Related Blogs

Posted by rfh-film | 23 June 2020
The 6th Edition of Herat International Women’s Film Festival is announcing its 2020 Selection Committees charged with picking the few films from over 3500 films submitted from across the world…
Posted by rfh-film | 23 June 2020
مفتخریم تا اعلام نمائیم که دیروز یکشنبه اول سرطان (تیر) اعضای کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات در دو بخش فیلم‌های کوتاه و انیمیشن و فیلم‌های مستند…
Posted by rfh-film | 04 June 2020
Today that Makes Tomorrow’ WFP & RFH’s Short Film Project A series of short films made by young filmmakers, focusing on the relationship between poverty, food insecurity and gender-based violence,…
3 LikesComments Off on ‘Today that Makes Tomorrow’ WFP & RFH’s Short Film Project