خلاقیت در سایۀ جنگ، پیروزی هنر بر تفنگ

خلاقیت در سایۀ جنگ، پیروزی هنر بر تفنگ

Posted by qasemdeveloper | August 28, 2017 | News, Uncategorized

در حالی که جنگ گوشه گوشۀ کشور ما را فرا گرفته و از هر کنار این مرزوبوم، بوی خون و جنایت ضد بشری به مشام می‌رسد، اما فقط جنگ تعریف کشور ما نیست و افغانستان روی دیگری هم دارد؛ خلاقیت، نوآوری و به اهتزار در آوردن بیرق سه رنگ.

«نامه‌‌یی به رییس‌جمهور» فلمی از رویا سادات، فلم‌ساز جوان کشور، درهفتادمین جشنوارۀ بین‌المللی «لوکارنو» در کشور سوییس روی پرده می‌رود.

رویا سادات، یکی از سینماگران جوان کشور، کارگردان این فلم و عزیزدلدار فلم‌نامه‌نویس آن است.

جشنواره لوکارنو یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی سینمایی است که بیش از هفتاد سال سابقه دارد.

راه یافتن یک فلم افغانی به جشنواره‌های لوکارنو، کن و سایر جشنواره‌های معتبر جهانی، بیانگر این واقعیت است که هرچند جنگ و آدم‌کشی زندگی را در این جغرافیا تعطیل کرده، ولی انرژی و نجابت مردم افغانستان به مراتب والاتر از آن است که با جنگ و خون‌ریزی توقف کند

خلاقیت در سایۀ جنگ، پیروزی هنر بر تفنگ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Posted by qasemdeveloper | 30 August 2017
Roya Sadat est la première femme réalisatrice à réussir à tourner et produire des films en Afghanistan depuis la chute des talibans. Elle est à Locarno pour présenter son premier…
Posted by qasemdeveloper | 29 August 2017
Soraya is a public official who tries to enforce the law within the terrible situation of Afghanistan today. Her decision to save a young woman accused of adultery from the…
Posted by qasemdeveloper | 29 August 2017
«Non so ancora come sarà accolto il film nel mio paese….», afferma con pudore Roya Sadat, 34 anni e uno sguardo pieno di dolcezza. «È la prima volta che un…