کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات آغاز به کار کرد

کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات آغاز به کار کرد

Posted by Roya Film | June 23, 2020 | News

مفتخریم تا اعلام نمائیم که دیروز یکشنبه اول سرطان (تیر) اعضای کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات در دو بخش فیلم‌های کوتاه و انیمیشن و فیلم‌های مستند در خانه فیلم رویا تشکیل جلسه داد تا لیست نهایی فیلم‌های منتخب را اعلام نمایند. اعضای کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات:
(بخش فیلم‌های کوتاه و انیمیشن) آقای عارف بهرام، خانم عاقله رضائی، و آقای مسعود اسلامی.
(بخش فیلم‌های مستند) آقای علی کیان، خانم مریم کار، و آقای خادم حیدری

گفتی است که کمیته‌ی گزینش بخش فیلم‌های بلند نیز تا یک هفته دیگر تشکیل جلسه خواهند داد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Posted by rfh-film | 23 June 2020
The 6th Edition of Herat International Women’s Film Festival is announcing its 2020 Selection Committees charged with picking the few films from over 3500 films submitted from across the world…
Posted by rfh-film | 04 June 2020
Today that Makes Tomorrow’ WFP & RFH’s Short Film Project A series of short films made by young filmmakers, focusing on the relationship between poverty, food insecurity and gender-based violence,…
3 LikesComments Off on ‘Today that Makes Tomorrow’ WFP & RFH’s Short Film Project
Posted by rfh-film | 18 February 2020
Roya Sadat is serving as the president of the Netpac Jury at the 26th Vesoul International Film Festival of Asian Cinemas which is running from 9 to 19 February in…
16 LikesComments Off on Vesoul International Film Festival