نامه یی به رییس جمهور فیم که زنده گی زنان را به لوکارنو می گوید

نامه یی به رییس جمهور فیم که زنده گی زنان را به لوکارنو می گوید

Posted by admin1
29 August 2017 | News

فیلمی زیرنام «نامه یی به رییس جمهور» از افغانستان  به هفتادمین دورجشنواره بین المللی فیلم «لوکارنو» درسویس، نامزد رقابت ها شده است.

این فیلم، داستان زنده گی دشوار بانویی یا شاید بانوانی را به تصویر کشیده است که قربانی خشونت ها، تبعیض و برتری طلبی ها شده اند.

این فلم یک ونیم ساعته که با کارگردانی رویا سادات و تولید کابورا پرودکشن و خانۀ فیلم رویا ساخته شده است، از فلم های بلندی است

که ازافغانستان به جشنوارۀ بین المللی «لوکارنو» در سویس نامزد شده است.

http://www.tolonews.com/fa/arts-culture/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8E%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8E%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%9B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8E%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF

Related Blogs

123
140 LikesComments Off on اعـــــــلامیه مـطـــــــبـوعـــاتــی. دبیرخانه «جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات» با افتخار برنامه ششمین دوره این جشنواره را اعلام می‌کند.
Posted by rfh-film | 26 August 2020
The 6th Edition of Herat International Women’s Film Festival (HIWFF 2020) Presents: A journey through the experience of visual storytelling. The second day of cinematography workshop kicked off yesterday, 20…
137 LikesComments Off on The 6th Edition of Herat International Women’s Film Festival (HIWFF 2020) Presents
Posted by rfh-film | 26 August 2020
ششمین روز کارگاه سینماتوگرافی ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات با حضور رضا دید  
120 LikesComments Off on ششمین روز کارگاه سینماتوگرافی